Definert.no


Hjem
Presentasjon
CV
Bilder


Irene er født og oppvokst på Levangsheia. Hun har 5 års høyere utdannelse med hovedvekt på pedagogiske fag, med bachelor i kunst og håndverk, spesialisering i tre og metall, grunnkurs søm, grunnfag idrett og designstudier fra England. Etter flere år i skole – og helsesektoren etablerte hun i 2008 sitt eget designverksted på Levangsheia;

Definért ” levende former til levende miljøer”

Hun arbeider med objekter og skulptur i finèr rettet mot kunst og håndverksmarkedet, utsmykninger og utvikling av prototyper for serieproduksjon rettet mot designmarkedet. Hun tar også oppdrag som frilans kunstformidler for Den Kulturelle skolesekken.
Hennes arbeider befinner seg i grenseland mellom kunsthåndverk og design, mellom bruksform og skulpturelt uttrykk. Materialet hun benytter er hovedsakelig finér,men eksperimenterer også med metaller og andre materialer. Mye brukte fremstillingsteknikker er laminering og utholing.
Irene er medlem av Norske Kunsthåndverkere og kunstnergruppa Bølgeblikk.


”Tre er et levende materiale med en egen glød som appellerer til meg. Jeg ønsker å vise det vakre i treet på en innovativ og tiltalene måte, gjerne i kombinasjon med ulike materialer og teknikker. Jeg elsker å leke med form, lys og skygge. I materialet finér har jeg funnet uante og ubenyttede muligheter for lek med form i ulike dimensjoner. Materialet i seg selv gir meg inspirasjon til arbeidene. Jeg leker med materialets iboende muligheter og fascineres av de formale uttrykkene som dukker opp underveis. I tillegg inspireres jeg av å forsøke å gjøre det noe stemoderlige og anonyme trematerialet om til tiltalende, attraktive og vakre objekter.”